Revizia articolelor

 

Comitetul de redacţie face o primă selecţie a articolelor primite şi trimite articolele selectate membrilor comitetului de lectură internaţional care au expertiză în domeniul respectiv. Revizia fiecărui articol se face de către doi referenţi, membri ai comitetului ştiinţiific al revistei sau experţi din afara comitetului ştiinţific, în sistem double blind peer review.

În cazul în care lucrarea este acceptată pentru publicare, autorii trebuie să ţină cont cu rigurozitate de recomandările referenţilor în elaborarea versiunii finale a acesteia.

Înainte de publicare textul final este verificat încă o dată de un membru al comitetului de redacţie.

Criterii de evaluare: încadrarea în tematica volumului (în cazul volumelor tematice); importanţa temei abordate; originalitatea cercetării; metodologie; exploatarea corpusului; structură, exprimare, stil, claritatea prezentării; pertinenţa bibliografiei; contribuţia la domeniul ştiinţific abordat.