Instrucţiuni pentru autori

 

Propunerile de articole pentru volume tematice sau varia pot fi trimise pe tot parcursul anului. Propunerile pentru anul în curs trebuie trimise până în 31 mai.

Propunerile de numere tematice sunt analizate de către comitetul de redacţie, căruia coordonatorul volumului trebuie să-i trimită o prezentare de trei pagini şi rezumate de o jumătate de pagină ale articolelor prevăzute să apară în volum.

Articolele pot fi redactate în limbile franceză sau engleză (și în alte limbi romanice, în mod excepțional, dacă tematica numărului o cere).

Nu se percep taxe pentru publicare.


Lungimea articolului: până la 40000-45000 caractere

Fonturi: Times New Roman 12 (TNR)

Formatarea paginii: 2,5 cm sus, jos, stânga, dreapta

Spaţierea rândurilor: 1 (single)

Titlu: TNR 14 bold, centrat, cu minuscule

Numele autorului/autorilor: TNR 12, aliniat la dreapta

Afiliere şi date de contact: în prima notă de subsol, după nume

Rezumat: sub titlul articolului, TNR 11, 7-10 rânduri, în limbile engleză, franceză şi română

Cuvinte cheie: 5-7, sub textul rezumatului, TNR 11, în limbile engleză, franceză şi română

Titluri de capitole/sub-capitole: TNR 12 bold; numerotarea capitolelor: 1, 2, etc.; numerotarea subcapitolelor: 1.1., 1.2., etc.

Exemple: separate de text (un rând înainte, un rând după), TNR 11; se numerotează

Citări: citările de pâna la 3 rânduri se dau în text, între ghilimele; cele mai lungi de 3 rânduri vor fi separate de text (un rând înainte, un rând după), fără ghilimele, TNR 11

Note: note de subsol

Referinţe bibliografice în text: integrate în text conform convenţiilor uzuale; ex.: Kerbrat-Orecchioni 1997 : pag.

Bibliografie: TNR 11, în ordine alfabetică, după următorul model:

Cărţi:
Kerbrat-Orecchioni, C. (1997), La connotation, Presses Universitaire de Lyon, Lyon.
Articole în reviste:
Authier-Revuz, J. (1984), «Hétérogénéité(s) énonciative(s)», Langages, 73, p. 98-111.
Articole în volume colective:
Amossy, R. (2005), «De l’apport d’une distinction: dialogisme vs. polyphonie dans l’analyse argumentative», in Bres, J. et al. (éds.), Dialogisme et polyphonie. Approches linguistiques, Editions Duculot, Bruxelles, p. 63-73.

Copyright assignment form

Foaie de stil